отговарям

отговарям
гл. - давам отговор, обаждам се, отзовавам се, откликвам, отвръщам, възразявам
гл. - реагирам, противореча
гл. - съответствувам, прилягам, съвпадам, схождам, подхождам, прилепвам, допадам
гл. - нося отговорност
гл. - кореспондирам
гл. - отивам, съответствам
гл. - задоволявам изисквания

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • отговарям за — словосъч. контролирам …   Български синонимен речник

  • отговарям на изискванията — словосъч. задоволявам, подхождам, достатъчен съм, свършвам работа …   Български синонимен речник

  • задоволявам — гл. удовлетворявам, угаждам, насищам, уталожвам, отговарям на нуждите, споря, спорен съм гл. възнаграждавам, награждавам, обезщетявам гл. ощастливявам гл. галя, милвам гл. подхождам, достатъчен съм, отговарям на изискванията, свършвам работа гл …   Български синонимен речник

  • подхождам — гл. подобавам, приличам, прилягам, съответствувам, съвпадам, отговарям, уйдисвам, допадам, мязам, отивам, схождам, идвам точно, удобен съм гл. задоволявам, достатъчен съм, отговарям на изискванията, свършвам работа гл. съответствам гл. сходен съм …   Български синонимен речник

  • възразявам — гл. отговарям, откликвам, отвръщам, оспорвам, не се съгласявам, правя възражение, противореча, опровергавам, реагирам, противопоставям се гл. не одобрявам, осъждам гл. отхвърлям, не признавам гл. протестирам …   Български синонимен речник

  • гарантирам — гл. поръчителствувам, давам гаранция гл. осигурявам, обезпечавам, застраховам, отговарям гл. поемам отговорност, давам дума, обещавам гл. удостоверявам, уверявам, потвърждавам, сигурен съм …   Български синонимен речник

  • давам гаранция — словосъч. гарантирам, поръчителствувам словосъч. осигурявам, обезпечавам, застраховам, отговарям …   Български синонимен речник

  • достатъчен съм — словосъч. задоволявам, подхождам, отговарям на изискванията, свършвам работа словосъч. удовлетворявам, стигам …   Български синонимен речник

  • задоволявам изисквания — словосъч. отговарям, съответствувам …   Български синонимен речник

  • контролирам — гл. надзиравам, наблюдавам, наглеждам, инспектирам, ревизирам, следя, гледам, преглеждам, проверявам гл. пазя, вардя, бдя гл. владея, господар съм, държа във властта си, ръководя, напътвам, служа си с, управлявам гл. справям се гл. възпирам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”